Vem är jag?

Jag arbetar effektivt,  målmedvetet och levererar alltid resultat inom den fastställda tidsramen.

Utbildad coach, arbetar som coach enligt ICF, International Coach Federation

Andar utbildningar jag genomgått i närtid är  ”Att leda i förändring” och ”Att leda för resultat”.

Övriga utbildningar jag genomgått:

  • Mentorskap
  • Coachande ledarskap
  • Strategiskt ledarskap

Jag har också en Excecutive MBA examen med kurserna:

  • Performance Management
  • Entrepenörskap och innovation
  • Project Analyses and Risk Management
  • D-uppsats ”Ledarskap och lönsamhet”

Fil kand examen från Stockholms Universitet: Linjen för personal- och arbetslivsfrågor