Uppdrag

Ljung Konsult

Rekryteringsuppdrag Region Gotland

Coaching uppdrag

Mentorskap

Producering av hemsidor

Region Gotland

Personalchef Samhällsbyggnadsförvaltningen, ca 200 anställda, (pågår).

Projekt: Design av medarbetarutbildning för samtliga medarbetare på Region Gotland

Personalchef Socialförvaltningen, ca 1 650 anställda.

IT-strateg för Socialförvaltningen.

Chef för den interna bemanningsorganisationen inom socialtjänsten.

Projekt: Webbaserad introduktion m m.

Konsult på Know IT samt egen konsultverksamhet

Extern projektledare/deltagare för upphandling och införande av personalsystem för Svenska Spel, Stockholm Vatten, m fl

Projektledare/deltagare i diverse olika projekt för bl a SIDA, Socialstyrelsen, Ahlsell

Producering av e-learning för utbildning i nya personalsystem, utbildning i Flexite (ärenderapportering), reseräkning.

NCC AB

Personalchef för koncernkontoret

Projektledare för: Barnens byggskola, införande av Nordiska HR-nyckeltal, HR-delen av bolagisering

Övriga uppdrag och projekt

Personalspecialist på Huge bostäder och Telgebostäder.

Avdelningschef på Södertörns Brandförsvarsförbund.

Yrkesvägledare på Arbetsförmedlingen.

Kontorist, dataoperatör mm på Scania.