Mina tjänster

Verksamhetsutveckling/organisationsutveckling

Min filosofi är att den största delen av tiden i ett utvecklingsuppdrag ska ägnas åt hur vi vill att det ska se ut när vi är klara.

Steget dit är en kort blick bakåt och hur nuläget ser ut. Om vi vill veta om förändringen ger effekt ska vi också mäta hur det ser ut idag för att jämföra med hur det ser ut när förändringen är genomförd.

Största delen av tiden ägnar vi oss åt vad vi vill uppnå, vilka är framgångsfaktorerna och hur vi  kommer dit.

Grupputveckling

Vill du få gruppen att prestera ett bättre resultat och öka sin effektivitet? Jag har ett antal verktyg som hjälper gruppen att få insikter i var gruppen befinner sig och hur gruppen kan utvecklas.

Projektledning

Jag kan som  projektledare alternativt projektdeltagare se till att projektet drivs framåt effektivt och målinriktat. I projekten använder jag mig av alla erfarenheter jag samlat på mig från olika branscher och olika roller.

Coachande samtal

Coachningen är lösningsfokuserad med ett tydligt mål med samtalen. Inriktningen är framtidsfokus där du kommer vidare i frågeställningar som du väljer med hjälp av dina egna svar.

Mentorskap

Som mentor arbetar jag som rådgivare och stöd med ett coachande förhållningssätt.

Utredningar

Som utredare bidrar jag med metodkunskap och resultat samt korta och koncisa rapporter.

Styrning och ledning

Jag kan medverka till att upprätta och implementera metoder för hur man med mål och ett tydligt medarbetaruppdrag får en resultatinriktad styrning och ledning.

Jämställdhetsplaner

Jag har utvecklat en metod att med befintliga nyckeltal (förutsätter att man genomför medarbetarenkäter, svaren uppdelade på kön),upprätta en jämställdhetsplan som gör skillnad.

Rekrytering

Jag kan bistå uppdragsgivaren med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

E-learning 

Jag producerar e-learning utbildningar som är ett bra komplement till lärarledd utbildning vilket bl a kan användas när ett nytt system införs.

Webbaserad introduktion

För att alla medarbetare ska få en gemensam bild av företaget/organisationen är webbaserad introduktion en bra bas som jag kan hjälpa till med att pedagogiskt producera.

Omställning

När en medarbetare behöver komma vidare i sitt yrkesliv kan min erfarenhet och kompetens från olika branscher och roller vara till nytta i diskussionen om nystart i arbetslivet.