Konferenspaket 4

Maria med får

Utvecklande Gruppaktivitet (två dagar med övernattning)

Första övningen är att valla får, resultatet ger att bra underlag till diskussion om:

  • Hur ni kommunicerar
  • Hur ni samarbetar
  • Hur strategisk ni är

Vi avlutar första delen med en god lunch i fårhagen.

På eftermiddagen går vi igenom era olika roller i gruppen och hur ni kan utvecklas från att vara en samling arbetskamrater, över att vara en grupp till att bli en högpresterande grupp. Grunden för arbetet är ett GDQ test som genomförs innan vi träffas för att se i vilken fas gruppen befinner sig i och utifrån det lägga upp det fortsatta arbetet.

Middagen tillreder vi tillsammans i vårt utekök.

Dag två ägnar vi oss åt det som är angeläget för gruppen att arbeta med.

Genomförandet är resultatinriktat och ni kommer att få mycket nytta av resultatet i det fortsatta arbetet. Vi lovar många skratt och nya insikter under avslappnade former.

Vi som leder aktiviteterna är Nina Ljung utbildad beteendevetare med stor erfarenhet av att coach individer och grupper och Maria Eriksson hundpedagog och lärare.

Hör av dig så får du ett skräddarsytt upplägg för din grupp!

Kostnad 2 500 kr/person exkl testkostnad ca 150 kr/person, minsta antal deltagare är 6.