GDQ

Group Development Questionnaire – en metod för utveckling av grupper.

Analysverktyget ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet. Resultatet visar vilka frågor gruppen kan arbeta med för att utvecklas och ger ett bra underlag till handlingsplanen.

En grupp kan befinna sig i olika utvecklingsfaser och behöver i de olika faserna fokusera på olika frågor. Analysverktyget baseras på Susan Wheelands forskning IMGD – Integrated Model of Group Development

Gruppens fem faser:

1. Tillhörighet och trygghet – medlemmarna fokuseras på likheter och undviker konflikter. Man vill skapa tillhörighet och trygghet.

2. Opposition och konflikt – medlemmarna fokuserar på olikheter. Man vågar ifrågasätta mer och tar konflikter.

3. Tillit och struktur – medlemmarna tillåter olikheter och fokuserar på målet. Man skapar struktur och stärker tilliten i gruppen.

4. Arbete och produktivitet – medlemmarna fokuserar på att arbeta smartare och så effektivt som möjligt. Alla lyssnar på varandra och rollerna är klara.

5. (Avslut)

En arbetsgrupp förändras ständigt och vilken fas man befinner sig påverkas av både inre- och yttre faktorer. Med en förståelse om var gruppen befinner sig kan man hantera gruppens utveckling på ett positivt sätt.