Fårvallning

Gruppen får uppgiften att flytta (valla) får från en hage till en annan.

Innan uppgiften berättar Maria vilka egenskaper som krävs av en vallhund vid fårvallningen.

Hur utför gruppen uppgiften? – vad händer i gruppen? – vem tar vilken roll? – samarbetar vi?- fokuserar vi på uppgiften?

Efter den genomförda uppgiften, reflekterar och pratar vi om vad som hände.

För att komma ännu längre i gruppanalysen kan gruppen genomföra ett GDQ test och arbeta vidare med sin handlingsplan.