Coaching

Coaching är en metod som genom samtal hjälper dig som individ att utvecklas genom självreflektion. Coachingen har alltid ett framtidsfokus samt en positiv utgångspunkt.

  • Du får möjlighet att skapa nya sätt att tänka
  • Agera konstruktivt
  • Se nya möjligheter och alternativa vägar till målet
  • Prova nya sätt att agera
  • Träna din självkänsla
  • Öka din kreativitet
  • Sätta framtida mål och påbörja resan mot målet

”När jag vill göra något,

presterar jag bättre än när jag måste göra något.

Jag vill för mig,  jag måste för dig.” (Whitmore 1997)

Jag är ICF diplomerad  coach och arbetar enligt ICFs (International Coach Federation) etiska riktlinjer och regler.

Definition av coaching enligt ICF

”Coaching är en pågående relation som fokuserar på att kunden vidtar åtgärder för att realisera sina visioner, mål och önskningar. Coaching är en process av frågor och personlig upptäckt som ökar kundens medvetenhet och ansvar och ger denne struktur, support och feedback. Coachingen hjälper kunden att både definiera och uppnå professionella och personliga mål snabbare och lättare.”